İnter Qaz Servis

TİKİNTİ

Neft-qaz sahəsində ən müasir nailiyyətləri izləmək

▪ Əsaslı təmir

▪ Magistral və mədən borularının yenidən qurulması

▪ Şəhər daxili qaz kəmərləri

▪ Yaşayış məntəqələri və yaşayış məntəqələrini birləşdirən qaz kəmərləri

▪ Texnoloji avadanlıqların quraşdırılması

▪ İstehsalat, metal konstruksiyaların quraşdırılması və təmiri

▪ Yük qaldırıcı mexanizmlərin quraşdırılması və təmiri

▪ Buxar qazanları və təzyiq altında işləyən tutumların quraşdırılması

▪ İstehsalat və fərdi yaşayış binalarının istilik və qaz sisteminin təchizatı