İnter Qaz Servis

LAYİHƏLƏNDİRMƏ

Təcrübə, bilik, innovasiya layihələri və müasir texnologiyaların istifadəsinə əsaslanaraq gördüyümüz işlərin məqsədi İstehlakçını məmnun etməkdir.

▪ İnşaat konstruksilayarı

▪ Qaz və neft kəmərləri

▪ Daxili mədən boruları

▪ Yüksək və orta təzyiqli magistral qaz kəmərləri

▪ Aşağı təzyiqli qaz kəmərləri

▪ Yaşayış məntəqələrində qaz şəbəkələri

▪ Fərdi evlərin və kommersiya obyektlərinin qazlaşdırılması

▪ Qaz təchizatı sistemləri

▪ Su və kanalizasiya sistemləri

▪ Qaz doldurma stansiyaları

▪ Avtomobil yanacaq doldurma stansiyaları

▪ Avtomobillərə maye qaz yanacaq doldurma stansiyaları

▪ Mayeləşdirilmiş metan qaz doldurma stansiyasıları