TUTUMLARIN DİAQNOSTİKASI

TƏZYİQ  ALTINDA  İŞLƏYƏN,  MAYE  QAZIN  SAXLANMASI  VƏ

 DAŞINMASI  ÜÇÜN  İSTİFADƏ  OLUNAN  TUTUMLARIN  TEXNİKİ  VƏZİYYƏTİNİN  DİAQNOSTİKASI

1.  DAXILI   VƏ  XARICI BAXIŞ

2.  METAL  TƏBƏQƏLƏRININ  QALINLIĞININ  YOXLANILMASI

3.  QAYNAĞ  TIKIŞLƏRIN  YOXLANILMASI

4.  MÖHKƏMLIYƏ  HESABAT

5.  QORUYUCU  KLAPLARIN  SINAĞI

6.  HIDRAVLIK  SINAQ

Son təkliflər alın

Ən son təkliflərimizdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə bizə abunə ola bilərsiniz.

tərəfdaşlar